Důležité aktuality

Hledáme fyzioterapeuta/ku do IBC

Hledáme fyzioterapeuta/ku na HPP na naše pracoviště fyzioterapie v Brně IBC. Po dohodě možnost zkrácené pracovní doby. | Nabízíme dobré platové ohodnocení, 25 dnů dovolené, sick days, mobilní telefonní tarif zdarma, penzijní a životní připojištění, masáže, věrnostní program, jazykové kurzy, možnos...

celý článek

Masáže v Chrlicích

Oznamujeme našim klientům, že jsme na našem pracovišti v Chrlicích nově rozšířili nabídku o masáže. Zájemci se mohou přihlásit na telefonu 511 191 190 u maséra p. Martina Šoce.

celý článek

GDPR - Prohlášení společnosti

Prohlášení společnosti Neurofyzionet, spol. s r. o. | o zpracování osobních údajů pacientů | dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 |   | Neurofyzionet, spol. s r. o., se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 293 629 54, zapsaná u KS v Brně pod spisovou zn. C 75447(dále j...

celý článek

Změna lékaře a ordinační doby v Modřicích a v Újezdě u Brna

Od 1. 1. 2017 je změna lékaře v naší ordinaci v Modřicích. Nově zde ordinuje MUDr. Roman Flašar. | Ordinační hodiny Modřice: | Úterý 12:00 - 16:00 - MUDr. Flašar Roman | Pátek 7:00 - 11:00 - MUDr. Flašar Roman |   | Ordinační hodiny Újezd u Brna: | Pondělí 7:00 - 15:30 - MUDr. Sedlák Jiř...

celý článek

Informace

Naši lékaři

Medica111 Medica111 Medica111

Vnitřní řád - Neurofyzionet, spol. s r. o.

 

Vnitřní řád pro klienty neurologie

 

Neurologická ambulance a Elektrofyziologická laboratoř

 

 

Práva pacienta

 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí

 • právo být srozumitelně poučeni o svém zdravotním stavu a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby

 • pacient se smyslovým postižením nebo s těžkým komunikačním problémem zapříčiněným zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou

 • pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení za podmínek, které stanoví ošetřující lékař

 • přítomností psa se speciálním výcvikem nesmí být porušena práva ostatních pacientů, ani narušeno poskytování zdravotních služeb

 

 

Povinnosti pacienta

 • při přijetí do ambulance prokázat svoji totožnost průkazem zdravotní pojišťovny nebo občanským průkazem

 • při každé návštěvě nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, trvalého bydliště, telefonního čísla, léků, nahlásit nově zjištěné nemoci a alergie a veškeré změny týkající se jeho zdravotního stavu, dále předložit zdravotní sestře veškeré lékařské zprávy, které má pacient k dispozici z jiných odborných vyšetření (MR, RTG, apod.) za účelem zhotovení záznamu z těchto zpráv do karty pacienta (lékař tím získá přehled o proběhlých vyšetřeních a jejich závěrech)

 • před vstupem do našeho zdravotnického zařízení vypnout mobilní telefon, hlasité vyzvánění a hovory ruší nejen zdravotnické pracovníky při jejich práci, ale i ostatní pacienty, kteří čekají na vyšetření

 • dodržovat léčebný postup tak, jak byl stanoven ošetřujícím lékařem, dbát rad a pokynů ošetřujícího zdravotního personálu

 • chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu

 • nekouřit v prostorách ordinace a čekárny či v jejím bezprostředním okolí

 • nepoužívat před návštěvou našeho zdravotnického zařízení nebo během poskytování zdravotnických služeb alkohol nebo jiné návykové látky - v případě, že u pacienta budou zjevné známky požití alkoholu či jiných omamných látek, může zdravotnický personál odmítnout jeho vyšetření

 • je zakázáno vnášet do ambulance či čekárny zbraně, střelivo, výbušniny, kola, koloběžky, zvířata

 • pacient může absolvovat lékařské vyšetření jen po řádné osobní hygieně v čistém a přiměřeném oblečení. V případě, že tomu tak nebude, může zdravotnický personál vyšetření pacienta odmítnout.

 • pacient je povinen nepoškozovat a neznečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení

 • pacient má povinnost nenechávat své osobní věci bez dozoru v čekárně

 • v čekárně a ordinaci je zakázáno vyvěšovat reklamy a plakáty

 

 

Pravidla pro objednávání

 • objednání k vyšetření je možné telefonicky nebo osobně. Vždy je pacientovi nabídnut nejbližší volný termín k vyšetření.

 • akutní případy mají přednost

 • v případě naplnění kapacitních možností pracoviště, mohou být akutní pacienti, pokud se u nich nejedná o život ohrožující stav, odmítnuti

 • pořadí pacientů určuje lékař

 • snahou našeho zdravotnického zařízení je v rámci možností objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově určit. Nelze ani předvídat, kolik pacientů bude odesláno na naše pracoviště k akutnímu vyšetření. Z výše uvedených důvodů může dojít k narušení časového harmonogramu. Objednací čas je tedy třeba považovat pouze za orientační.

 • nemůže-li se pacient dostavit k vyšetření, je jeho povinností termín předem odhlásit. Po 2 neomluvených absencí návštěv již další objednání nebude provedeno.

 • k vyšetření je nutné dostavit se vždy včas, minimálně 15 min. před objednaným časem, aby byl dostatečný prostor k administrativním úkonům

 

 

Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou neurologickou ambulanci, která bude jeho požadavkům více vyhovovat.

Hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany pacienta je důvodem k odmítnutí jeho objednání, vyšetření či jeho vyřazení z péče zdravotnického zařízení

Jsme tady pro Vás a věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se v rámci svých možností na své léčbě.

 

Kolektiv neurologie

 

 

 

Vnitřní řád pro klienty rehabilitace

Ambulance fyzioterapie

 

 1. Klient při přijetí do ambulance prokáže svoji totožnost průkazem zdravotní pojišťovny

 2. Klient je povinen nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, trvalého bydliště, telefonního čísla

 3. Objednat se k vyšetření /ošetření je možné pouze osobně, přeobjednat termín lze i telefonicky

 4. Nemůže- li se klient dostavit k terapii, je jeho povinností se předem omluvit. V případě omluvy až v den terapie nelze garantovat náhradu termínu. Pokud se klient z terapie předem neomluví, nárok na náhradní termín zaniká úplně

 5. Pokud se klient 2x po sobě na terapii nedostaví, zbývající objednané termíny terapií mu budou zrušeny bez nároku na náhradu celé terapie

 6. V případě, že bude klient vykazovat známky akutního infekčního nebo respiračního onemocnění, požití alkoholu či jiných omamných látek, nebude k terapii přijat

 7. Klient může absolvovat terapii pouze po řádné osobní hygieně v čistém oblečení

 8. Klient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu

 9. Platnost dárkových poukazů a permanentek je 1 rok od jejich vydání

 

 

Vnitřní řád je pro všechny klienty závazný. Není vaší povinností s ním souhlasit. Nesouhlas s Vnitřním řádem je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím péče v našem zdravotnickém zařízení Neurofyzionetu spol. s.r.o. Podle vlastního uvážení si můžete zvolit jinou ambulanci fyzioterapie, která bude vašim požadavkům vyhovovat.

 

Hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany klienta je důvodem k odmítnutí jeho vyšetření/ ošetření či jeho vyřazení z péče zdravotnického zařízení.

 

Jsme tady pro Vás a věříme, že se s námi budete podílet a spolupracovat na vaší léčbě.

 

 

na začátek stránky