Seznam radiologů

MUDr. Zuzana Vašková (vedoucí lékařka)

MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. 

Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. 

MUDr. Jiří Neubauer

MUDr. Jiří Pánek

MUDr. Hana Petrášová,. Ph.D.

MUDr. Milan Prášek