Co je neurologie?

Co je neurologie?

Do této oblasti spadá léčba nervového systému, tedy léčba poruch hybnosti, psychických změn, poruch vědomí a vnímání. Pozornost se samozřejmě věnuje léčbě různých typů bolestí. Mezi základní postupy pro vyšetření těchto poruch patří EEG, EMG, CT, MR, vyšetření mozkových cév ultrazvukem, lumbální punkce a další laboratorní vyšetření. Poté následuje léčba medikamentosní nebo rehabilitace. Spektrum léčebných postupů mohou doplnit i discipliny jako akupunktura apod.