Zahájení provozu neurologie a rehabilitace

Vážení pacienti, vzhledem k tomu že, se nám podařilo, bez pomoci státní správy, zajistit svépomocí základní ochranné pomůcky, zahajujeme od čtvrtka 19. března opět provoz na všech našich pracovištích neurologie a od pondělí 23. března také na všech pracovištích rehabilitace. Žádáme Vás o dodržení níže uvedených pravidel při vstupu na jakékoliv naše pracoviště.

V zájmu zachování provozu zdravotnické péče vás žádáme o respektování hygienických zásad platných při této epidemii.

 

Pravidla při vstupu na jakékoliv naše pracoviště:

1. Na vyšetření choďte přesně na čas, max. 5 min. před objednací dobou, aby nedocházelo k hromadění pacientů v čekárnách.

2. Umytí rukou, včetně desinfekce.

3. Musíte mít zakrytá ústa a nos - rouška, šátek, respirátor.

4. Podepíšete prohlášení o tom, že:

        - nemáte známky respiračního onemocnění.

        - si nejste vědom(a) kontaktu s osobou podezřelou z infekce koronavirem.

        - jste nebyl(a) v posledních 14 dnech v rizikových oblastech.

5. Po vyšetření co nejrychleji opustíte prostory našeho zařízení.

6. Na rehabilitační terapii si noste vlastní větší osušku či menší prostěradlo.

 

Děkujeme za odpovědný přístup v této, pro nás všechny složité, době.

Za společnost Neurofyzionet 
MUDr. Roman Flašar