Příprava na vyšetření - magnetická rezonance

Pacient přichází 15 min. před daným vyšetřením.

Pokud je odeslán ošetřujícím lékařem, přinese vyplněnou žádanku.  

Před vlastním vyšetřením požadujeme podepsat informovaný souhlas. Formulář dostanete k prostudování a podepsání na recepci. Předem si ho můžete na konci stránky. Je k dispozici česká a anglická verze.

Informovaný souhlas vás informuje o průběhu vyšetření a současně zjišťuje rizikové faktory, které by mohly vyšetření ovlivnit.

Jedná se především o:

  • implantovaný kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor a kovové špony v oku – jsou absolutní kontraindikací. 
  • jakýkoliv kovových materiál v těle (kloubní náhrady, kovové svorky v těle, střepiny či projektily různě po těle, umělou srdeční chlopeň, různé dlahy či šrouby), většina kovových materiálů, která se v současnosti v chirurgii používá, nevylučuje provedení vyšetření, pokud jsou v těle déle než 6 týdnů, kovové zubní výplně  vyšetření také nebrání, všechny kovové předměty ale způsobují při vyšetření výrazné artefakty 
  • před vyšetření hlavy doporučujeme nepoužívat před vyšetřením líčidla obsahující kovové složky,
  • oblečení by nemělo obsahovat kovové přezky, háčky a ozdobné nitě ani na spodním prádle. Toto se týká u žen i podprsenek s kosticemi, proto doporučujeme k vyšetření oblékat sportovní typy podprsenek bez výztuh

Většina MR vyšetření se provádí bez nitrožilní aplikace kontrastní látky, a proto také nevyžadují žádnou speciální přípravu.

U části MR vyšetření se však kontrastní látka nitrožilně podává buď v rámci zvoleného protokolu nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu. Z toho důvodu je doporučeno, aby pacient přicházel min. 2 hodiny lačný. Netýká se tekutin. Pijte přiměřeně ať nemáte žízeň. 

Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky: Pacient přichází nalačno (2 hodiny). Nutné je však zachovat dostatečný příjem tekutin.  Pacient nesmí přijít na vyšetření dehydratován. 

Preventivní podání premedikace se u pacientů na MR se neprovádí, protože alergické reakce jsou velmi vzácné. Ta je podána pouze v případě, že již byla alergie zaznamenána po přechozím podání kontrastní látky.   

Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné sebou přinést i příslušnou obrazovou dokumentaci na CD nebo požádat v místě pořízení předchozího vyšetření o její zaslání elektronicky do Neurofyzionetu.

Soubory ke stažení

clanky11583/souhlas_s_mr.pdf1,07 MBInformovaný souhlas s vyšetřením magnetickou rezonancíVloženo: 28. 08. 2023, 09:45h
clanky11583/souhlas_s_mr_en.pdf1,08 MBInformed consent to magnetic resonance imaging examination (EN)Vloženo: 15. 10. 2023, 20:14h