Ceník výkonů neurologie nehrazených ze zdravotního pojištění

Výkon  
Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost 200,- Kč
Vyplnění pojistky (bolestné či trvalé následky) 200,- Kč
Neurologické vyšetření na vlastní žádost 500,- Kč
Neurologické a EEG vyšetření pro řidiče nákladních vozů a autobusů 950,- Kč
Příplatek za vyšetření lékařem mimo ordinační hodiny (dle možnosti) 500,- Kč
Doplatek za částečně hrazené léky v injekcích a infuzích informace u sestry
Lumbální punkce - použití jednorázové jehly (nehrazeno pojišťovnou) 300,- Kč