Screeningové vyšetření horních končetin - syndrom karpálního tunelu.

Nabízíme provedení zákonem nařízených EMG vyšetření horních končetin u pracovníků v riziku zvýšené fyzické zátěže horních končetin či vibrací.

 

Screeningové EMG vyšetření  horních končetin

Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách je minimální náplní prohlídek u pracovníků v expozici vibrací nebo přetěžování horních končetin i tzv. skríningové EMG vyšetření, které se provádí jen ve zkráceném rozsahu standardního EMG vyšetření.

Cena tohoto vyšetření je 850 Kč.

Vzhledem k velikosti našeho pracoviště jsme schopni zajistit I jednorázové vyšetření většího počtu pracovníků.

Nutno domluvit na recepci v IBC – tel. 545175400-1, ev. emailem recepce@medica111.cz.