Infůzní terapie

Zajišťujeme infůzní terapii u našich pacientů i pacientů odeslaných z jiných pracovišť. 

Infuzní terapie

je léčba, kdy pacientovi podáváme nitrožilně infuzní roztoky za účelem zelpšení zravotního stavu. Podávané infůzní roztoky obsahují účinné léčiva v příslušném rotoku od 100 do 250 ml. Infuzní terapie se podává jak k léčebným,  tak k preventivním účelům. Aktivní látky stupují přímo do krevního řečiště a tím dochází k zrychlení jejich účinku i potřebě menšího množství aktivní látky.

Podáváme

  • analgeticka u bolestivých stavů páteře
  • analgeticka při akutních migrenózních boelstech hlavy
  • terapie polyneuropatií
  • kortikoidy při atakách roztroušené sklerózy
  • aplikace vysokých dávek vitaminu C je určena k podpůrné léčbě např. opakujících se infekcí, alergií, artritidy, aterosklerózy, nádorů atd. - z kapacitních důvodů do odvolání nepodáváme.
  • doba podání infuze je asi 60 minut.

Objednání

  • na recepci na základě doporučení některého s našich lékařů.
  • na recepci s žádankou od indikujícího lékaře
  • většina infuzní terapie (výkony, infuzní roztoky a sety) je plně hrazena ze zdravotního pojištění, doplácí se za léčiva, která nejsou z veřejného zdravotního pojištění plně hrazena.