Benefity společnosti Neurofyzionet, spol. s r. o. poskytované zaměstnancům v hlavním pracovním poměru

Sick days

 

Zaměstnavatel poskytuje 2 dny placeného náhradního volna v kalendářním roce v případě krátkodobé nemoci.

Mobilní telefonní tarif

Zaměstnavatel nabízí svým zaměstnancům sjednání měsíčního telefonního tarifu u společnosti Vodafone s neomezeným voláním a SMS + mobilní data 3GB. Tento tarif je plně hrazen zaměstnavatelem.

Dovolená na zotavenou

Společnost Neurofyzionet, s. r. o. poskytuje svým zaměstnancům celkem 25 dnů (5 týdnů) dovolené za rok.

Pracovní oděvy

Nový zaměstnanec má nárok při nástupu do zaměstnání na pracovní oděv nebo obuv v hodnotě 2 500,- Kč.

Ostatní zaměstnanci mají každý další rok nárok na pracovní oděv a obuv v hodnotě 2 000,- Kč .

Semináře a školení

Zaměstnanci mají nárok zúčastnit se školení a seminářů potřebných k výkonu jejich profese. Účast na takovém semináři je možná po konzultaci s vedením společnosti.

V tomto případě bude zaměstnanci pracujícímu na plný úvazek proplacena ½ ceny semináře. Při zkráceném pracovním úvazku bude tato polovina ceny krácena adekvátně sjednanému pracovnímu úvazku.

Všichni zaměstnanci mají nárok na čerpání 4 dnů placeného náhradního volna ročně na účast na seminářích.

Penzijní a životní pojištění

Zaměstnanci v hlavním pracovním poměru mají nárok po 1 roce zaměstnání ve společnosti Neurofyzionet, spol. s r. o. na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění v celkové částce 2000,- Kč měsíčně.

Věrnostní program

Vždy po 5 letech odpracovaných ve společnosti obdrží zaměstnanec finanční odměnu.

Masáže

Zaměstnanci mohou využívat masáž lávovými kameny, klasickou nebo lymfatickou masáž 1x za měsíc.

Jazykové kurzy

Zaměstnanci mohou v případě zájmu a po konzultaci s vedením společnosti navštěvovat jazykový kurz organizovaný společností. Příspěvek činí 800,- Kč měsíčně.

Vánoční večírek

Společnost Neurofyzionet, spol. s r. o. každoročně pořádá pro své zaměstnance vánoční večírek.