EEG - Elektroencefalogram

Elektroencefalogram je metodou diagnostiky mozkových funkcí na rozdíl od neuroradiologických metod ( CT - počítačová tomografie), NMR ( nukleární magnetická rezonance), které umožňují chápat změny morfologické.

Vyšetření provádí v EEG laboratoři EEG laborantka. Jedná se o neinvazivní vyšetření, které trvá přibližně 30 minut. Během vyšetření pacient asi 5x na 10-ti sekundové intervaly otevírá oči, 2 minuty dýchá zrychleně nosem, 4 minuty ústy a po dobu 2 minut je prováděna fotostimulace.

Pacient nemusí být lačný, měl by mít den před vyšetřením umytou hlavu. V případě, že užívá léky na spaní či jiná psychofarmaka, neměl by je den před vyšetřením brát.

V ambulantní praxi jsou nejčasteji vyšetřováni pacienti s podezřením na tyto diagnózy:

  • epilepsie a jiné krátkodobé poruchy vědomí
  • déletrvající poruchy vědomí, deliriantní stavy
  • bolesti hlavy
  • Creutzfeldtova - Jakobova nemoc

Ordinační hodiny:

 
po
út
st
čt
Pracoviště Brno
700-1800
700-1800
700-1500
700-1800
700-1300