Naše rehabilitační centra

V současnosti provozujeme 5 rehabilitačních center. 

- Brno, Příkop 8 (IBC), 4. patro
- Brno, Křížová 18, 1. patro (zastávka Poříčí)
- Brno - Chrlice, Chrlické nám. 2 (ÚSP)
- Újezd u Brna, Štefánikova 960
- Pohořelice, Brněnská 1

V našich rehabilitačních centrech poskytujeme komplexní terapii zaměřenou na ošetření akutních i chronických stavů pohybového aparátu.  

 • Bolesti zad, bolesti hlavy

 • Diagnostika a léčba svalových dysbalancí

 • Problematika výhřezů meziobratlových plotének

 • Úponové bolesti

 • Kloubní blokády

 • Skoliozy

 • Poúrazové stavy-rehabilitace po zlomeninách kostí, distorzích (výronech) kloubů, luxacích (vykloubení) kloubů

 • Pooperační stavy-rehabilitace po operacích meziobratlových plotének, po operacích vazů, menisků, endoprotéz

 • Prevence potíží pohybového aparátu

Při jiných potížích je možná osobní konzultace s fyzioterapeutem.

 

K terapii využíváme metody a techniky fyzioterapie:

 • Kineziologický rozbor fyzioterapeutem – individuální vyšetření pacienta

 • Techniky k ovlivnění měkkých tkání, mobilizace kloubů páteře, mobilizace periferních kloubů

 • Posturální terapie na bázi vývojové ontogeneze dle J.Čápové

 • Stabilizace páteře pomocí labilních ploch

 • Mobilizace žeber a terapie poruch pánevního dna postupem dle L.Mojžíšové

 • Terapie funkčních poruch pohybového systému

 • Cvičení s využitím velkých míčů a overballů

 • Cvičení s využitím pružných tahů

 • Reedukace pohybových stereotypů, ergonomie, instruktáž k domácímu cvičení

 • Fyzioterapie – využití různých druhů léčebných proudů, magnetoterapie, laser

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře - DNS

 • Terapie na podkladu reflexní lokomoce

 

Většina výkonů je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.