Informace a nabídky pro řidiče nákladních vozidel

Nabízíme provedení zákonem nařízených vyšetření pro řidiče nákladních vozidel. Jedná se o  povinnost řidičů z povolání podrobit se dopravně psychologickému, neurologickému a elektroencefalografickému vyšetření. Platnost je dle nového zákona od 1.7.2006.

Jedná se o

  • držitele řidičských oprávnění skupin C, C + E a C1 + E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg
  • držitele řidičského oprávnění skupin D a D + E a podskupin D1 a D1 + E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

Držitel těchto řidičských oprávnění je povinen se podrobit neurologickému a EEG vyšetření

  • před zahájením výkonu činnosti
  • nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let
  • dále pak každých 5 let

Náklady hradí řidič. Od 1. dubna 2008 účtujeme smluvní cenu za neurologické vyšetření (včetně EEG)  - 950,- Kč

Neurologické a EEG vyšetření zajišťujeme v jednom dni na pracovišti v IBC, Příkop 8, 4. patro. Řidiči se mohou objednat osobně či telefonicky na číslech 545175400 a 545175401.

MUDr. Roman Flašar, neurolog, specialista EEG. flasar@medica111.czwww.medica111.cz