Historie firmy

Naše zdravotnické zařízení vzniklo v roce 1993. Hlavním cílem je poskytovat kvalitní neurologickou a rehabilitační péči v ambulantních podmínkách. První ambulance vznikla 1. července 1993 na poliklinice Telekomu na ulici Jana Babáka. V roce 1995 jsme se přestěhovali do vlastních prostor v budově IBC na Příkopě 8. V roce 2000 vznikla naše první fyzioterapie v Újezdu u Brna. V současnosti provozujeme 4 neurologická a 5 fyzioterapeutických pracovišť a zaměstnáváme 50 zaměstnanců. 

Na prvním místě je vždy neurologické vyšetření pacienta, které je dle potřeby doplněno přístrojovými vyšetřeními na našich pracovištích. 

  • EMG - elektromyografie
  • EEG - elektroencefalografie
  • EP - evokované potenciály
  • UZ - ultrazvukové vyšetření mozkových tepen i periferních nervů

Zajišťujeme i infůzní léčbu, ambulantní odběr mozkomíšního moku (atraumatickou metodou).

Indikované pacienty ošetřujeme metodami manuální medicíny.

Pečujeme i o dětské pacienty.

RTG, CT a další vyšetření zajišťujeme ve spádových brněnských zařízeních.

Od října 2023 zahájíme provoz pracoviště magnetické rozonance s prostorách IBC, Příkop 4. Jedná se pro nás o zásadní změnu diagnostiky, která se u našich pacientů výrazně zkrátí. Omezí se další zbytečná vyšetření a zkrátí doba řešení potíží pacienta.