Vnitřní řád pro klienty rehabilitace

Ambulance fyzioterapie

 

  1. Klient při přijetí do ambulance prokáže svoji totožnost průkazem zdravotní pojišťovny

  2. Klient je povinen nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, trvalého bydliště, telefonního čísla

  3. Objednat se k vyšetření /ošetření je možné pouze osobně, přeobjednat termín lze i telefonicky

  4. Nemůže- li se klient dostavit k terapii, je jeho povinností se předem omluvit. V případě omluvy až v den terapie nelze garantovat náhradu termínu. Pokud se klient z terapie předem neomluví, nárok na náhradní termín zaniká úplně

  5. Pokud se klient 2x po sobě na terapii nedostaví, zbývající objednané termíny terapií mu budou zrušeny bez nároku na náhradu celé terapie

  6. V případě, že bude klient vykazovat známky akutního infekčního nebo respiračního onemocnění, požití alkoholu či jiných omamných látek, nebude k terapii přijat

  7. Klient může absolvovat terapii pouze po řádné osobní hygieně v čistém oblečení

  8. Klient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu

  9. Platnost dárkových poukazů a permanentek je 1 rok od jejich vydání

 

Vnitřní řád je pro všechny klienty závazný. Není vaší povinností s ním souhlasit. Nesouhlas s Vnitřním řádem je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím péče v našem zdravotnickém zařízení Neurofyzionetu spol. s.r.o. Podle vlastního uvážení si můžete zvolit jinou ambulanci fyzioterapie, která bude vašim požadavkům vyhovovat.

 

Hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany klienta je důvodem k odmítnutí jeho vyšetření/ ošetření či jeho vyřazení z péče zdravotnického zařízení.

 

Jsme tady pro Vás a věříme, že se s námi budete podílet a spolupracovat na vaší léčbě.